Football

Home games will start at  5:30 P.M. 

At Plaisance School Football Field

2019-2020 Calendar

 

Football Schedule

TBA

                                      

 All regular games will begin at 5:30 P.M.

 

 


 

 

 

 

 

Plaisance Middle School

2019-2020

Football player Roster

TBA